Taxatie

Een onafhankelijk gevalideerd taxatierapport is o.a. nodig bij:

  • Het verkrijgen, verhogen of oversluiten van een hypotheek
  • Echtscheiding
  • Eigendomsoverdracht aan erven